Fiskeregler

Fishingday Better than all other day`s

Fishingday bedriver Catch&release i mesta möjliga mån. Men fiskar du på egen hand är det bra att känna till de fiskebestämmelser som gäller det fria handredskapsfisket. Men jag rekomenderar catch&release även när du fiskar på egen hand. Att hantera fisken varsamt är en självklarhet. Jag ser användandet av gummerad håv, pads och vågnät som en självklarhet och att fisk som inte ska vägas eller fotas krokas av i vattnet.

 

Gädda

Max tre gäddor per fiskare och dygn får behållas. För gädda gäller så kallat fönsteruttag, så endast gäddor med en storlek mellan 40 cm och 75 cm får behållas.

 

Gös minimimått 40 cm

(Här rekomenderar jag fönsteruttag på 40-75cm även för gösen).

 

Öring minimimått 50 cm

Under tiden 1.10 - 31.12 är det förbjudet att fiska inom en radie av 500 meter från Gamlebyåns mynning. Detta gäller även mynningar vid Almviksån, Verkebäcksån. Loftaån och Marströmmen har ett fredningsområde om 1000 meter.

 

Lax minimimått 60 cm

 

Torsk minimimått 38 cm

 

För övriga arter som abborre, sik m.m finns inga fångstbegränsningar och minimimått. Men jag rekomenderar att fiska med förstånd och respekt så vi kan behålla ett bra bestånd även i fortsättningen.